v

Tuesday, April 28, 2015

D & KDuit dan Kesihatan

Farmakoekonomi untuk Professional Kesihatan terbitan Penerbit USM.

Monday, April 20, 2015

Time

Ada yang masih belum keluar daripada plastik.

Aku tercari-cari masa untuk menyelak-nyelak lembarannya kalau pun tak sempat untuk membaca.