v

Sunday, January 30, 2011

Teori

Daripada Teori Graviti Newton menjadi Teori Relativiti, kini kita disuakan dengan Teori Kuantum. Dan semuanya bermula dengan usaha manusia untuk memahami alam tabii.

"Apabila terhadap pertanyaan yang timbul, tangan tidak mampu mencarikan data untuk budi, maka diserahkannya kepada budi sewenang untuk menjawabnya sendiri. Ketika medan sains ditinggalkan, orang memasuki medan filsafat. Bertolak dari hasil-hasil ilmu, bekerjalah otak filosof. Apa yang dibicarakannya? Segala sesuatu, yang tak dapat diteliti." (Sidi Gazalba)

No comments: