v

Thursday, April 14, 2011

Saat genting

Akhirnya fatrah sukar tiba jua. Tiga kertas dalam masa dua hari. Bermula dengan DDS, Physical Pharmacy 2 dan Business, semuanya berjumlah enam jam setengah. Dan untuk peperiksaan hari ini, hanya enam (atau lima calon) yang mengambilnya. Hanya enam (atau lima)!


No comments: