v

Tuesday, March 8, 2011

Penafian

Model Kübler-Ross merupakan suatu teori yang diusulkan untuk menerangkan mengenai fasa-fasa yang dialami manusia ketika berhadapan dengan kesedihan. Terdiri daripada lima fasa iaitu:

 1. Denial (penafian)
 2. Anger (kemarahan)
 3. Bargain (tawar-menawar)
 4. Depression (tekanan)
 5. Acceptance (penerimaan)

Aku teringat kembali teori psikologi manusia ini apabila cuba memikirkan bagaimana manusia boleh berada dalam keadaan penafian (denial).

Rupa-rupanya, seperti yang dinyatakan dalam Wikipedia, dalam teori psikoanalsis Sigmund Freud, penafian adalah salah satu mekanisme pertahanan manusia untuk berhadapan dengan realiti dan mengekalkan kendiri (self-image).

In Freudian psychoanalytic theory, defense mechanisms are unconscious psychological strategies brought into play by various entities to cope with reality and to maintain self-image. 

 Penafian juga mempunyai keragaman dan jenis-jenis yang tersendiri:

 1. Penafian fakta
 2. Penafian tanggungjawab
 3. Penafian kesan
 4. Penafian kesedaran
 5. Penafian kitaran
 6. Penafian dalam penafian
 7. DARVO

Begitulah serba sedikit mengenai penafian seperti yang terkandung dalam Wikipedia. Menarik sebenarnya apabila membaca deskripsi berkenaan dan mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman yang kita ada. WALlahu a'lam.  

No comments: