v

Tuesday, August 31, 2010

Kebebasan

Penyerahan dan pena'lukan dirinya kepada Perintah Tuhan itu, mengikut faham agama Islam, bukanlah bererti pembelengguan dirinya kepada suatu kuasa yang menafikan kebebasannya, kerana tujuan kebebasan sesuatu ialah untuk mencapai sifat bawaan asali sesuatu itu dengan sempurnanya, dan sifat bawaan asali diri yang sempurna tiadalah lain daripada pena'lukan kepada Undang-undang Pencipta Agung yang telah merencanakannya nescaya seimbang dan sebati dengan sifat asal dan bawaan terindah tiap-tiap mahkluk.

- Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin.

No comments: