v

Tuesday, February 15, 2011

Puji-pujian ke atas Baginda RasuluLlah s.a.w

Meskipun zahir bentuk bashari,
Batinnya bangsa terlalu safi,
Kerana peri haknya ruhani
Pernah berkata lisannya murni:
Sebagai nabi aku terkandung
Dalam rahasia di Balai Agung,
Padahal Adam masih terapung
Antara air dan tanah lempung.

Meskipun rupaku anak Adam
Darjatku asal terlebih kiram

Tatkala Adam belum teringat,
Tatkala Kalam belum bersurat
Dan Papantulis belum tercatat,
Sudah terpandang oleh kunhi Dhat
Seri wajahku di dalam mirat.

Sinaran sani cahaya kamalat,
Pancaran murni asma dan sifat,
Rumusan seni segala makhlukat
Yang zahir pada cermin hakikat-
Dalam diriku semua terlibat

(Petikan sajak puji-pujian ke atas Baginda RasuluLlah s.a.w. yang digubah oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin)

No comments: