v

Thursday, August 20, 2009

Ceritera 163

1. IMAN yang teguh dan tak tergoyahkan.

2. KEIKHLASAN yang benar bukan kepura-puraan dan riak.

3. KEMAHUAN yang kuat, tidak kenal takut dan gentar.

4. KERJA KERAS tak kenal lelah.

5. BERKORBAN demi mencapai kemenangan atau mati syahid.

Hingga Dimengerti Generasi Muda oleh Abdullah Nasih Ulwan.