v

Monday, August 24, 2009

Ceritera 166

Usrah 2009

1. Abdul Hamid Siddique- Selection From Hadith

2. Abdul Muta’al Al-Jabari- Zaman Penyiksaan Penjara dan Taligantung Ikhwanul Muslimin

3. Abdul Qadir Audah- Kritik Terhadap Undang-Undang Ciptaan Manusia

4. Abdullah Nasih Ulwan- Hingga DiMengerti Generasi Muda

5. Abu Husny- Pembinaan Perundangan Hukum Islam

6. Ali Jarishah- Pendakwah Bukan Pelampau (Du’atun La Bughatun)

7. Badiuzzaman Said Nursi- Keikhlasan dan Persaudaraan

8. Deliar Noer- Partisipasi Dalam Pembangunan

9. Fadlullah Clive Wilmot- Gerakan Islam Kini

10. Hasa Ibnu Rifi- Siasah Syar’iyyah, Satu Muqaddimah

11. Ibnu Khaldun- Tentang Sosial dan Ekonomi

12. Ibrahim Zaid Al-Kailani- Falsafah Ketuhanan Menurut Al-Quran dalam Surah Al-An’am

13. Imam Habib Abdullah Al-Haddad- Penuntun Hidup Bahagia

14. Maryam Jameelah- Penjajah Barat Mengancam

15. Maududi- Mutiara Kenabian Dari Sirah Rasulullah

16. Mohd Anuar Tahir- Isu Budaya dan Komunikasi dalam Gerakan Islam

17. Muhammad Abduh- Ilmu dan Peradaban

18. Muhammad Abu Zahrah- Akidah Islam

19. Muhammad Qutb- Muslimkah Anda?

20. Mustafa Masyhur- Jalan Menuju Pembebasan

21. Razali Nawawi- Pendekatan Islam Terhadap Keadilan Sosial

22. Sayid Hawwa- 10 Aksioma Tentang Islam

23. Sayid Hawwa- Membina Angkatan Mujahid

24. Sayid Qutb- Beberapa Studi Tentang Islam

25. Sayid Qutb- Di Bawah Panji-Panji Islam

26. Yusuf Qardhawi- Islam Ekstrem

27. Ziauddin Sardar- Tantangan Dunia Islam Abad 21 (Menjangkau Informasi)

No comments: