v

Monday, April 6, 2009

Ceritera 61

Salah satu terma yang masih ber"kabus" dalam kepalaku ialah demokrasi.

Walaupun perkataan ini bukanlah sesuatu yang asing tetapi maksud dan konsepnya tidaklah dapat kufahami dengan sejelas-jelasnya.

Persoalan ini berbangkit kerana terdapat segelintir yang menyamakan demokrasi dengan kebebasan bersuara atau freedom of expression.

Maka di situkah pengertian demokrasi yang sebenar seperti mana yang patut kita fahami?

No comments: