v

Sunday, April 19, 2009

Ceritera 76


"Ilm adalah salah satu konsep yang paling berpengaruh dalam Islam dan yang telah memberikan kepada tamadun Islam bentuk dan rupanya yang tersendiri. Malahan, tidak ada konsep lain yang dapat menandingi 'Ilm dari segi keberkesanan dalam mencorakkan tamadun Islam dalam segala segi. Kenyataan ini adalah benar meskipun diambil kira konsep-konsep agung dalam kehidupan keagamaan Islam seperti tauhid (penegasan tentang Keesaan Allah) dan al-din (agama yang benar) dan banyak lagi konsep lain yang digunakan sepanjang masa dan yang diberikan penekanan istimewa. Tiada satu pun daripada konsep-konsep ini yang menyampaikan konsep 'ilm dari segi kedalaman makna dan keluasan penggunaan."

Begitulah garapan Franz Rosenthal mengenai peri pentingnya ilmu dalam Islam dalam bukunya Triumphant of Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam.

Mengenang kembali wahyu pertama, betapa ilmu itu cukup bermakna terutamanya kepadaku sebagai muslim, justeru peperiksaan yang berakhir bukanlah penamat kepada perjalanan menemukan ilmu.

Peperiksaan hanyalah antara juzuk kecil kehidupan mahasiswa dan bukanlah segala-galanya. Memberati tujuan ilmu hanya di dalam dewan peperiksaan merupakan pengkhianatan kepada ilmu.

Ilmu harus mencerahkan pencarinya. Ilmu harus mengenalkan pencarinya dengan Yang Esa bukan sekadar menjadi alat untuk bahagia duniawi yang fana ini.

Tuhan, bantulah aku untuk meluruskan niat terhadap ilmu.

No comments: