v

Friday, February 26, 2010

Colloquium

Colloquium = kolokium = perjumpaan atau persidangan untuk membincangkan perkara yang biasanya bersifat ilmiah.

No comments: