v

Wednesday, February 3, 2010

Gerakan Islam: Menoleh Masa yang Lalu dan Menyorot Masa Depan


Wajar kita menyoroti masa lalu sebelum menyoroti masa depan. Maklumat sejarah masa lalu amat penting seperti kata-kata ‘siapa tak sedar sejarah berkemungkinan besar mengulangi sejarah’. Kesedaran sejarah amat penting dalam konteks da’wah dan dinamika gerakan Islam kita semasa dan bagi eksperimen kita.

Pada 1961 Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM lahir dengan matlamat yang sederhana – ‘perjuangan kepentingan pelajar-pelajar Islam’. Itulah ungkapan pemimpin-pemimpin masa yang lalu – seperti Dato’ Hanafiah dan Dato' Ishak Tadim.

Menjelang tahun-tahun 70’an – dengan kematangannya – PKPIM menegakkan idealismenya ‘memperjuangkan cita-cita Islamiah’. Ungkapan pusaka – cita-cita Islamiah. Komitmen terhadap cita-cita Islamiah dan aspirasi nasional – menjadi dua serangkai – lambang kesedaran mahasiswa telah berubah daripada perjuangan sederhana kebajikan pelajar.

Pada tahun-tahun 70’an – aktivis PKPIM bertindak sebagai elemen yang sedar daripada masyarakat – conscience of the majority – a catchy phrase, sarat dengan makna dan nilai dan kita adalah pewaris kata dan makna itu. Di antara aksi-aksinya sewaktu yang selalu dinukilkan itu adalah advocacy, penampilan isu semasa dan demonstrasi. Tetapi lebih penting lagi adalah dimensi ilmu dan kebudayaannya yang diperlihatkan melalui program seperti:-

• Kongres Kemajuan Islam Malaysia

• Seminar Peradaban Islam

• Seminar Pendidikan Islam Malaysia 1968 anjuran badan gabungan PKPIM – disitulah diumumkan persetujuan kerajaan tentang penubuhan UKM oleh Menteri Pelajaran, Khir Johari (Khir Johari, Anwar Ibrahim dan Siddiq Fadil berada di atas pentas yang sama)

• Universiti Islam Antarabangsa UIA mempunyai akar sejarah dalam perjuangan PKPIM

Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM adalah pelanjut perjuangan mahasiswa – merupakan jatidiri harakah Islamiah. Badan yang pertama beridentiti gerakan Islam Malaysia ialah ABIM. ABIM bergerak dengan keanggotaan yang merakyat dan nasional – anggota melebar dan meratai seluruh Malaysia dan tidak bersifat lokal. ABIM adalah peloporan fenomena ‘rising tide of Islam’ – kebangkitan Islam – istilah yang memaknai kerana waktu itu belum lagi muncul istilah sahwah. Pertama kali, kata-kata ini lahir daripada perbualan Pak Natsir dan Anwar Ibrahim di Jakarta . ABIM berjaya mempelopori ‘the rising tide of Islam’ di Malaysia.

Faktor-faktor yang membantu kejayaan ABIM menempa namanya:-

1. Kekuatan wadah persediaannya PKPIM
• bukan lahir daripada kekosongan tetapi adalah lonjakan daripada suatu kekuatan dengan pengkaderan dan jaringan (IIFSO, PEMIAT)
• dengan titik tolak yang sangat kuat, ABIM meneruskan apa yang sudah diletakkan dasar oleh PKPIM

2. Ketepatan waktu kemunculan
Faktor timing sangat penting kerana andainya ia lahir pada waktu yang salah barangkali tidak akan menjadi. Ditakdirkan kelahirannya pada saat yang tepat maka tiada badan lain yang menyambut fenomena kebangkitan Islam. Kemunculan ini membuatkan ABIM sangat terkait dengan fenomena kebangkitan Islam.

3. Karisma pemimpin utamanya
Contohnya Anwar Ibrahim disebut-sebut di mana-mana sebagai a charismatic leader. Sewaktu Ustaz Razali Nawawi mengundur diri daripada jawatan Presiden untuk melanjutkan pengajian, berlaku dialog di antara Ust Fadhil Noor dan Anwar Ibrahim. Anwar dan Ustaz Fadhil saling menolak jawatan tersebut sehingga Ustaz Fadhil mengatakan ‘bukan orang nak dengan aku, depa nak kat hang’. Mereka berkompromi dan Anwar bersetuju dilantik Presiden dan Ustaz Fadhil sebagai Timbalan. Beberapa bulan selepas itu, Anwar ditahan di bawah ISA selama 21 bulan dan Ustaz Fadhil menjadi pemangku Presiden.


4. Kepimpinan Jama’iyy
Collective leadership
• kepimpinan yang berlatar pelbagai pendidikan samada berunsur English, Melayu dan Arab
• gabungan kesepaduan komplimentari

5. Memanfaatkan kepemudaan dan dinamika keIslaman
Keanggotaannya menjadi aktivis komited dan rela berkorban

6. Kekuatan fikrah/ idea/ gagasan
• daripada gabungan ilmu yang kuat
• bukan lawak jenaka sahaja tetapi seloroh pun berdimensikan idea-idea bernas

7. Keberkesanan tarbiyyah ilmiah, rohaniah, harakiyyah
• kita gubal skima latihan kita sendiri berasaskan rujukan-rujukan dan pelbagai sumber
• membina kekuatan ilmu, rohani dan harakah

8. Keberkesanan mekanisme/ jentera organisasi
well organised, skilled organisers compared to others and well trained since the days of PKPIM
• Setiausaha-setiausaha agong mahir, berkemampuan, kompeten, berencana. 

9. Keterbukaan dan toleransi
• kepelbagaian mazhab dan pemikiran
• akomodatif, inclusive of all, bersifat jamahiriyya
• toleransi di antara mazhab – Hanafi tiada masalah, aliran Perlis pun tiada masalah
• kita pertahankan keterbukaan dan kepelbagaian – asalkan ada alasan saja, dipersilakan tetapi kalau tiada alasan, tidak boleh diterima. Sebagai contoh, seorang tokoh, Pak Imad yang terkenal tegas dengan pandangan fiqhnya tetapi selesa dengan ABIM – Pak Imad pernah menjadi makmum solat subuh tidak membaca qunut tetapi masih mengikuti dan menunggu Imam sebelum sujud.

10. Komitmen yang tinggi terhadap misi amar ma’ruf nahy mungkar
• kepedulian sosial yang sangat tinggi
• pembinaan diri – melalui usrah, tamrin, qiamulayl – maka terbina sikap dan semangat kepedulian sosial

 Adalah tidak benar dan salah persepsi yang menganggap ABIM sebagai tempat pelarian Melayu yang merasakan kerendahan diri kerana lemah atau gagal menguasai bahasa Inggeris (inferiority complex) – tanggapan yang didakwa dalam tulisan oleh Judith Nagata, Zainah Anwar, Chandra Muzzaffar. Padahal sebahagian yang signifikan pemimpin ABIM adalah berpendidikan aliran Inggeris. Adalah tidak benar ABIM itu jelmaan Melayu yang jati dirinya terhakis. Fenomena kebangkitan Islam di Malaysia adalah fenomena global al sahwah al Islamiah.

Yang membentuk pemikiran para aktivis ABIM bukan tokoh-tokoh racist Melayu, tetapi karya tulisan para pemikir dan pemimpin gerakan Islam seperti Hasan al Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Maududiy, an Nadwi, Fathi Yakan, Sa'id Hawwa, Muhammad Natsir, Malik Bennabi, Isma'il R. al Faruqi dan lain-lain lagi.


 Daripada kalangan ilmuwan-pemikir tempatan yang turut berperanan membentuk pemikiran para aktivis termasuklah Prof. Sayyid Naquib al Attas. Beliau sangat berjasa dalam pengukuhan idea Islamisasi dan dewesternisasi. Kritiknya terhadap Barat, tamadun dan kesarjanaannya telah meruntuhkan hegemoni pemikiraan Barat di kalangan generasi muda terpelajar. Ini seperti membebaskan minda yang terpenjara. terhadap peranan besar Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu memberikan keyakinan budaya - cultural confidence - dalam perjuangan pendaulatan Islam dan tamadunnya di Malaysia. (peranan Islam yang selama ini diperkecilkan oleh orientalis) Prof Sayyid Hussein al Attas adalah public intellectual yang turut memberikan sumbangan besar dalam membangkitkan kepedulian sosial dan pemikiran kritis. Kritiknya terhadap Dasar Ekonomi Baru dan idea kapitalistik buku Revolusi Mental mendapat perhatian luas di kalangan pimpinan dan warga ABIM.

Inilah tradisi keilmuwan ABIM yang terbuka kepada karya-karya termasuk contohnya penulis Brazil, Paulo Freire yang menulis Pedagogy of the Oppressed, membela kaum tertindas melalui pendidikan. Dalam pembinaan tradisi keilmuannya ABIM bersikap terbuka, sedia memanfaatkan ilmu dari siapa sahaja termasuk dari kalangan bukan Islam. ABIM tidak pernah terikat dengan sesiapa – bacalah dan manfaatkanlah mana-mana – bawa balik ke jamaah dan bersama kita menjadikan madrasah ABIM. Dengan demikian, kekayaan khazanah ilmu dan kepelbagaian, keintelektualannya menjadi lebih kaya dan beragam – membolehkan pencitraan ABIM kepada rakyat – bukan badan da’wah dalam pengertian yang sempit tetapi suatu kekuatan sosial dan agen perubahan sosial – a social and political force to reckon with. Kekayaan dan keragaman intelektual memang sangat perlu untuk pengentalan mesej risalah dan misi perjuangan membina masyarakat yang beragama dan sekaligus rakyat yang cerdas dan berfikiran kritis.
 

Demikianlah pengkisahan ringkas ABIM yang menjadi ikon dalam sejarah kebangkitan Islam. Selalu juga kehadiran ABIM dilihat sebagai kontroversial – controversy is part and parcel of ABIM – hanya kerana ia mampu membawa ungkapan gagasan-gagasan baru. ‘Ada yang cinta dan sayang sepenuh hati, ada pula yang benci setengah mati’.   ABIM adalah gerakan Islam dan kita adalah sebagai pewaris beban dan risalah besar dan oleh itu kita perlu

1. Mempertahankan kerelevanannya
2. Mempertahankan sesuatu kebesaran (risalah)

Persoalannya adalah masih relevankah selepas 40 tahun jika ia gagal menyesuaikan diri – adapt or die?

Kualiti Kepimpinan :-

Kualiti kepimpinan jamaah tidak harus dikompromi. Pemimpin adalah imej gerakan dan jamaah seterusnya. Kepimpinan harus dibina daripada bawah, harus dikenali daripada bawah lagi. Contohnya Anwar Ibrahim telah mengartikulasi dinamika Islam melalui penubuhan BRA – Badan Revolusi Agama sejak di Malay College Kuala Kangsar MCKK. Begitu juga di Universiti Malaya UM apabila aktif memimpin Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya PBMUM dalam memperjuangkan isu mendaulatkan bahasa Melayu. Anwar Ibrahim tidak muncul secara mendadak. Sekarang ini persoalannya adalah bagaimana untuk merancang kemunculan kualiti kepimpinan. Kalau tidak kita akan menerima saja apa yang seadanya.

Pemimpin adalah imej jamaah keseluruhan dan harus mempunyai ciri-ciri:-
1. Keperibadian yang menginspirasikan – inspiring personality

2. Integriti moral dan ketaatan agama (religiousity)

3. Kompetensi keilmuan yang tinggi – penguasaan ilmu yang meyakinkan. Contoh Anwar Ibrahim menyampaikan dengan yakin dan bukan dia buat-buat macam tahu.

4. Kemampuan mengartikulasi fikrah dan gagasan keIslaman dan gerakan dengan petah, indah dan meyakinkan

5. Ketrampilan berorganisasi – kemampuan menjadi penyelesai masalah - problem solver and trouble shooter

6. Kaya dengan idea dan gagasan
• memainkan peranan kepeloporan perspektif Islam
• mengartikulasi pembangunan dalam Islam – pembangunan insan – human centric
• menganjurkan pendidikan sepadu – jelmaan tawhid sebagai lawan kepada dualisme pendidikan
• mengolahkan masyarakat majmuk

 'Islam dan Masyarakat: Penyelesaian Masyarakat Majmuk di Malaysia' adalah tajuk ucapan dasar Anwar Ibrahim sewaktu memimpin ABIM dahulu di Dewan Tun Razak Universiti Kebangsaan Malaysia, Dektar yang mengutarakan Islam sebagai penyelesai masyarakat plural. Dulu diutarakan konsep-konsep umum tetapi sekarang Anwar Ibrahim menerapkannya secara praktis. (kalau tidak, perbahasan masyarakat plural biasa hanya sekitar konsep dhimmi/harbi)

Menyorot Masa Depan :-Sekarang sepatutnya kita sudah mampu menangani gagasan-gagasan besar seperti:-

1. Islam dan pluraliti – sepatutnya kita ada masa untuk menelaah dan menyelesaikan ungkapan sedemikian

2. Pendidikan demokrasi – meningkatkan kefahaman dan amalan sebenar demokrasi – supaya ada integriti proses, ketelusan, membenteras rasuah politik

3. Pendidikan liberatif – kebebasan dan keterbukaan di kampus-kampus

4. Ekonomi kerakyatan - agenda kepedulian sosial membela nasib umat

Gagasan besar ini tidak hanya untuk diwacanakan sesama sendiri tetapi ahrus diangkat menjadi wacana nasional dan seterusnya diarusperdanakan.

Kita perlu kuatkan dan pertingkatkan sebagai formidable force kerana adakalanya kita perlu bertindak dengan bicara kekuatan bukan saja bicara kepetahan.

Kegiatan penda'wahan yang selama ini menjadi bisnes teras kita perlu ditinjau semula keintensifan dan keberkesanannya terutama dalam konteks krisis moral akibat keleluasaan budaya hiburan dan kegiatan maksiat. Kita perlu meningkatkan gerakan dan jaringan bagi mendidik dan membina generasi muda dengan budaya ilmu dan nilai-nilai keagamaan.

Kita perlu tinjau semula da’wah bil hal contohnya institusi-institusi pendidikan serta kerelevanan masakini. Apakah kita mampu atau kita perlu cari alternatif lain? Walaupun sesuatu itu relevan 20 tahun yang lalu, mungkin ia bukan relevan sekarang. Kerelevanan sekarang perlu ditinjau dan kualiti institusi-institusi alternatif perlu dikaji. Ia tidak boleh berada di tahap eksperimental selama-lamanya. perlu diambil ingatan bahawa pihak lain juga telah mendirikan institusi-institusi yang hampir sama dan kualitinya mungkin lebih baik.

Konsolidasi Dalaman:-

Adalah amat penting dan keperluan semerta bagi pemantapan, pemampanan dan kematangan organisasi supaya perkara berikut dilakukan:

1. Pengukuhan institusi syura
• bagaimana menghormati syura dan keputusan syura
• mengukuhkan dan mengembalikan kepimpinan syura

2. Pemantapan qiyadah jama'iyyah (collective leadership) dan budaya amal jama’iyy (corporate teamwork)
• amal bukan kerja beseorangan – not a one man show
• harus ada diskusi dan perbincangan
• pengurusan partisipatif
• bersifat konsultatif bukan cara arah dan kerah

3. Penegasan sikap dengan menolak gejala perpecahan jamaah
• prinsip kita adalah supaya mempertahankan perpaduan jamaah
• kita tidak boleh menerima – should not endorse – kumpulan serpihan walaupun ianya kuat (reject splinter groups)

4. Kemaskini tarbiyyah dan pelestarian tradisi belajar bersama
• kita sepakati bersama bahawa tradisi harakiyah jama'iyah adalah tradisi belajar bersama, contohnya usrah
• dalam ABIM tiada syeikh tetapi ada naqib

5. Penyegaran nilai-nilai luhur perjuangan
• perteguhkan keikhlasan, persaudaraan dan keberkatan
• tiada kebencian, hasad, dendam
Catatan Kuliah Datuk Dr. Siddiq Fadzil pada Muzakarah Qiyadah 2 WADAH-ABIM-PKPIM 30-31 Januari 2010

No comments: