v

Saturday, September 5, 2009

Ceritera 181Ada ulama' yang pernah diajukan soalan ini:

"Bagaimanakah seseorang itu tahu taubatnya telah diterima?"


Ulama' itu pun menjawab,

"Tidak ada kepastian dalam hal yang demikian.

Tetapi kedapatan tanda-tandanya.

Untuk mereka yang taubatnya diterima, dirinya akan sering menjaga daripada melakukan maksiat.

Dalam hatinya, tidak ada kegembiraan dan sering mengingat ALLAH.

Pergaulannya dalam lingkungan orang-orang yang soleh dan sering menjauhkan diri daripada orang yang fasik.

Dia menganggap banyak terhadap dunia yang sedikit. Tetapi dia menganggap sedikit terhadap amal Akhirat yang banyak.

Hatinya sentiasa teringat dengan perkara yang telah ALLAH wajibkan ke atas dirinya.

Mulutnya sentiasa dijaga. Dirinya selalu berfikir, bersedih dan menyesal atas dosa yang telah dilakukan."


Diambil dan diubahsuai dari kitab Penenang Jiwa: Pengubatan dan Rawatan tulisan Imam Al-Ghazali, terbitan Thinker's Library.

No comments: